امروز جمعه 4 اسفند

باحکم نوریان رئیس مرکز حوزه ریاست دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد

مشاور و رئیس مرکز حوزه ریاست دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، دکتر علی محمد نوریان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی در حکمی سیدعلی اصغر تروهید را به عنوان مشاور و رئیس مرکز حوزه ریاست دانشگاه آزاد اسلامی منصوب کرد.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی در نامه‌ای جداگانه از زحمات و تلاش‌های محمدمصطفی دعاگویی مشاور و رئیس سابق مرکز حوزه ریاست دانشگاه آزاد اسلامی قدردانی کرد.

به گزارش آنا، سیدعلی اصغر تروهید معاونت هیات عالی نظارت در منطقه ۹ دانشگاه آزاد اسلامی، معاونت هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان، ریاست دبیرخانه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان و ریاست واحد همدان را در کارنامه خود دارد.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر علیرضا رهایی را نیز در احکامی جداگانه به سمت مشاور رئیس دانشگاه در امور اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری و عضو شورای اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری این دانشگاه منصوب کرد.

علیرضا رهایی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و از استادان دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست این دانشگاه است.