امروز جمعه 4 اسفند

دکتر حسین منوری: چارت سازمانی جدید روابط عمومی در دست بررسی است

دکتر حسین منوری مدیرکل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی در اولین شورای مدیران روابط عمومی مراکز و واحدهای استان تهران اذعان داشت: روابط عمومی واحدهای استان تهران نقش مهمی در تبیین جایگاه دانشگاه آزاد اسلامی در سطح ملی و بین المللی دارند.

مدیر کل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی اذعان داشت: در برخی واحدهای استان تهران به اندازه یک استان جمعیت دانشجویی داریم و این نشان از  قابلیت ها و توانمندی ها ی روابط عمومی واحدهای استان تهران است .
مدیرکل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: خدا را شاکریم که در سالهای اخیر با تحول کیفی که بواسطه تدابیر دکتر میرزاده و روسای واحدها در همه عرصه ها ایجاد شده است در روابط عمومی نیز ارتقاء جایگاه مدیران روابط عمومی، تامین نیرو، تشکیل شوراهای استانی، تعریف بودجه از اهم اقداماتی بود که در سالهای اخیر انجام شد.

منوری از بازنگری چارت سازمانی روابط عمومی خبر داد و گفت: برای تعریف شرح وظایف و ابلاغ چارت سازمانی جدید به کمک مدیران روابط عمومی واحدها نیاز داریم .
وی با تاکید بر تقویت و تعامل  روابط عمومی های استان  تهران  خاطرنشان کرد:  گام بعدی ارتباط معنادار بین روابط عمومی استان تهران با روابط عمومی واحدها می باشدکه تداوم برگزاری این شورا ها باعث تقویت این تعامل می شود.
دکتر منوری با تاکید بر اینکه حفظ و شان روابط عمومی ها میسر نمی شود مگر با قدرت سازمانی،  تصریح کرد: قدرت سازمانی  در درجه اول از قدرت وظایف مهم ما نشات گرفته می شود.
مدیر کل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه روابط عمومی ها بازوی راهبردی هر سازمان است گفت: روابط عمومی سرعت نیست بلکه دقت است و بخشی از ابزار رسانه می باشد .در همین راستا و با در نظر گرفتن جایگاه واقعی روابط عمومی در یکپارچه  سازی پروسه اطلاع رسانی و انعکاس اخبار واحدها  به کمک خبرگزاری آنا ، ایسکانیوز و روزنامه فرهیختگان اقداماتی صورت پذیرفت و مسئولیت انعکاس اخبار را بر عهده واحد ها قرار داده ایم .
مدیرکل روابط عمومی دانشگاه‌آزاد اسلامی در خاتمه هدف از برگزاری این شورا را  هماهنگی و ایجاد وحدت رویه در فعالیت‌های روابط عمومی‌ها، یکپارچه سازی در انعکاس اخبار و فعالیت ها و بررسی نقاط قوت و ارائه پیشنهادات سازنده در جهت ارتقاء کیفی روابط عمومی واحد استان تهران عنوان کرد. انتهای خبر/ک