امروز جمعه 4 اسفند

دکتر احمد شمس: شغل روابط عمومی فراتر از دانش و یک هنر است

دکتر احمد شمس سرپرست واحد تهران مرکزی و دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران در اولین شورای مدیران روابط عمومی واحدهای استان تهران بیان داشت: شغل روابط عمومی فراتر از دانش و یک هنر است

 دکتر شمس در جمع مدیران روابط عمومی واحدهای استان تهران با تاکید بر اینکه روابط عمومی آیینه تمای نمای دانشگاه است افزود: روابط عمومی ها با انعکاس فعالیت های درون سازمانی و همچنین با ایجاد تعامل با نهاد ها و سازمانهای دیگر نقش بسیار مهمی در معرفی و ارتقاء سازمان خود دارند.

وی با تاکید بر اینکه روابط عمومی باید مروج و اشاعه دهنده فرهنگ و اخلاق باشد گفت: روابط عمومی فراتر از ارتباطات است چرا که برقراری رابطه ای درست همراه با حفظ جایگاه و شخصیت جامعه مخاطب یک هنر است و به طور خاص در دانشگاه که 3دسته از مخاطبان اعم از : دانشجویان، استادان و کارکنان در ارتباط می باشیم تعریف و برقراری این تعامل و ارتباط بر عهده روابط عمومی واحدهای دانشگاهی است و همچنین ایجاد تعامل دو طرفه با مخاطبان برون سازمانی که آحاد مردم در قشرهای مختلف جامعه هستند نیز با هنر روابط عمومی میسر است .

وی با بیان اینکه ما یک بنگاه مشتری محور هستیم تاکید کرد: مهم است که ما بپذیریم همه ما انسانیم و در انسانیت یکسانیم و حس احترام متقابل به ارباب رجوع را اشاعه دهیم .

رئیس شورای روابط عمومی استان تهران ضمن قدر دانی از مدیران و مسئولان روابط عمومی واحدهای استان تهران تصریح کرد: تعریف جایگاه واقعی روابط عمومی ها با توجه به رسالت مهمی که بر عهده دارند بسیار مهم است و در حد اختیاراتم برای این جایگاه از هیچ کمکی دریغ نخواهم کرد .

دکتر شمس در بخش دیگری از سخنان خود ضمن گرامیداشت یاد و خاطره آیت ا... هاشمی رفسنجانی اذعان داشت: فراموش نکنیم دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی وامدار آیت ا... هاشمی هستند لذا به مقتضای رسالتی که داریم باید امانت دار خوبی باشیم و همه تلاش ما بر این باشد که دانشگاه آزاد اسلامی را به جایگاه مطلوب و واقعی خود در سطح ملی و بین المللی برسانیم.