امروز جمعه 4 اسفند

دکتر میرزاده: دانشگاه آزاد اسلامی در سال جاری بیش از 9 هزار میلیارد تومان در آموزش عالی هزینه می‌کند

جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران به ریاست دکتر حمید میرزاده و با حضور آیت‌الله سیدمحمد موسوی بجنوردی، دکتر منصور کبکانیان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر جعفر توفیقی سرپرست اسبق وزارت علوم و دیگر اعضای هیات امنای استان تهران با هدف تصویب بودجه این استان برگزار شد.

 

دکتر میرزاده: دانشگاه آزاد اسلامی در سال جاری بیش از 9 هزار میلیارد تومان در آموزش عالی هزینه می‌کند

جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران به ریاست دکتر حمید میرزاده و با حضور آیت‌الله سیدمحمد موسوی بجنوردی، دکتر منصور کبکانیان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر جعفر توفیقی سرپرست اسبق وزارت علوم و دیگر اعضای هیات امنای استان تهران با هدف تصویب بودجه این استان برگزار شد.