امروز چهارشنبه 4 مرداد

برگزاری با شکوه مراسم روز دانشجو

برگزاری با شکوه مراسم روز دانشجو به روایت تصویر در واحد پرند
کد : 152بازدید 115 بارتاریخ انتشار 22 آذر ماه 1395 ساعت 11:02

برگزاری با شکوه  مراسم روز دانشجو به روایت تصویر در واحد پرند