امروز جمعه 4 اسفند

جلسه مدیران حراست واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران

با حضور دکتر احمد شمس جلسه مدیران حراست واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران به میزبانی واحد تهران مرکزی برگزار شد.
رییس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران در نشست مدیران حراست:حراست پاسدار ارزش ها و انقلاب هستند

با حضور دکتر احمد شمس جلسه مدیران حراست واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران به میزبانی واحد تهران مرکزی برگزار شد.


دکتر احمد شمس رییس واحد تهران مرکزی و دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران در نشست صمیمانه مدیران حراست دانشگاه آزاد اسلامی و استان تهران که روز یکشنبه چهاردهم آذر ماه  به میزبانی واحد تهران مرکزی برگزار شد در سخنانی با تاکید بر اینکه حراست پاسدار ارزش ها و انقلاب هستند اظهار داشت: در تصمیم گیری ها از ایده ها و پیشنهادات مدیران حراست بهره می بریم.

وی دربخش دیگری ازسخنان خود با تاسی بر کلام امام صادق (ع) مبنی بر اینکه "خوبی از هر کسی خوب است ولی ازشما نیک تراست، چون منصوب ماهستید وبدی هم همین طور." خطاب به مدیران حراست گفت: خوبی و بدی شما عزیزان در رفتار و کردارتان جلوه بیشتری نسبت به سایر افرادی که در مجموعه مشغول به فعالیت هستند دارد.

گفتنی است، درخاتمه این نشست مدیران حراست واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران به بحث و تبادل نظر پرداختند.