امروز جمعه 4 اسفند

فعالیت های دانش بنیان در فراسوی مرزهای ایران

برگزاری اولین جلسه هیات امنای بین المللی آسایهل به ریاست حمید میرزاده در مالزی
اولین جلسه هیات امنا بین المللی آسایهل به ریاست دکتر میرزاده روز گذشته در محل سالن اجلاس هتل لمردین مالزی برگزار شد.

درحاشیه کنفرانس بین المللی 2016 آسایهل که با شعار"آموزش قابل دسترس بدون مرز"از تاریخ 4 دسامبر2016 به میزبانی دانشگاه UPM(University Putra Malaysia) در حال برگزاری است، پس از انتخاب اعضای جدید هیات امنا اولین جلسه هیات امنا با ریاست دکتر میرزاده برگزار شد.

در این جلسه، دکتر میرزاده رییس دانشگاه‌آزاد اسلامی و رییس انجمن بین المللی آسایهل ضمن آرزوی موفقیت برای اعضای انجمن، از حسن اعتماد اعضا به جمهوری اسلامی ایران و دانشگاه‌آزاد اسلامی به جهت انتخاب ایشان به عنوان رییس هیات امنای انجمن بین المللی آسایهل تشکر و قدردانی کرد.

رییس دانشگاه‌آزاد اسلامی همچنین از رییس پیشین هیات امنا دکتر آنی آیدیس رییس دانشگاه UPM و سایر اعضا نیز تقدیر و تشکر و برای اعضای جدید آرزوی موفقیت کرد.

در ادامه جلسه، دکتر میرزاده همکاری بیشتر میان اعضا به خصوص در حوزه های پژوهشی و فعالیت های دانش بنیان را خواستار شد.

گفتنی است در پایان جلسه هیات امنای انجمن بین المللی آسایهل، پیشنهادات مختلفی توسط اعضا مطرح و برخی از آنها به تصویب رسید.

منبع:روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی