امروز جمعه 4 اسفند

در جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران انجام شد: بررسی تجمیع رشته‌محل‌های بدون متقاضی در دان

جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران روز گذشته به ریاست دکتر حمید میرزاده و روسای واحدهای استان تهران برگزار شد و درباره تجمیع رشته محل‌های بدون متقاضی و تحول در برنامه‌ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی بحث و گفت‌وگو شد.

 

جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران روز گذشته به ریاست دکتر حمید میرزاده و روسای واحدهای استان تهران برگزار شد و درباره تجمیع رشته محل‌های بدون متقاضی و تحول در برنامه‌ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی بحث و گفت‌وگو شد.

 

دکترحمید میرزاده، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به اهمیت برگزاری این جلسات اشاره کرد و گفت: «جلسات شورای استان‌ها با هدف نزدیک‌کردن نقطه نظرات میان مدیران صف و ستاد برگزار می‌شود، همه موضوعات مطرح شده در این جلسات در تنظیم آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دانشگاه مورد استفاده قرار می‌گیرد.»

میرزاده گفت: «شورای مرآت با هدف بهره‌گیری از صاحب‌نظران دانشگاهی در تنظیم بخشنامه‌ها شکل گرفته است. در این شورا که متشکل از 20 عضو است، سعی می‌شود آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دانشگاه به صورت یک‌طرفه و از بالا به پایین تنظیم نشود.»

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی افزود: «همه تصمیمات به صورت مشورتی و مشارکتی گرفته می‌شود، شورای استان‌ها برای اولین بار در دانشگاه آزاد اسلامی شکل گرفته است و در این جلسات تصمیمات گرفته‌شده مورد بررسی دقیق‌تر قرار می‌گیرد و تنها در این صورت است که مشارکت معنا پیدا می‌کند.»

در ادامه این جلسه دکتر احمد شمس، سرپرست واحد تهران مرکزی ورئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران با تقدیر از مشی قانون‌گرایانه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: «دانشگاه آزاد اسلامی بیش از هر زمان دیگری نیازمند خدمت صادقانه است، ما به خوبی رقبای دانشگاه را که قاعده بازی را نمی‌شناسند، می‌شناسیم، بنابراین در این مسیر تنها همدلی و هم‌فکری عامل موفقیت است.»

او خواستار راه‌اندازی صندوق مشترک برای استان تهران و ایجاد سامانه الکترونیکی بین واحدهای این استان شد.

افزایش اختیارات واحدهای جامع و بسیار بزرگ، لزوم تسریع در تصویب رشته‌های پیشنهادی از سوی واحدها، تعریف سازو کار ارتقای اعضای هیات علمی، صدور کارت شناسایی متحدالشکل برای اعضای هیات علمی از دیگر مواردی بود که شمس به آن‌ها اشاره کرد.

در پایان این جلسه دکتر حسین حسن‌پور درویشی و دکتر حسینعلی شیبانی با رای روسای واحدهای تهران به عنوان دو عضو حقوقی هیات امنای استان تهران انتخاب شدند.