امروز چهارشنبه 4 مرداد

حوزه ریاست

کد : 10023

دکتر محمد علی نوریان

دكتري مهندسي برق _ مشترك دانشگاه صنعتي شریف و دانشگاه ولز انگلستان(C)

برای مشاهده رزومه دکتر علی محمد نوریان فایل زیر را دانلود نمایید


دانلود فایل های مربوطه

دکتر نوریان
نوع فایل : pdf
اندازه فایل : 932.79KB

تصاویر مربوطه

Phoenix:تصویر0 از 3تصویرPhoenix:تصویر1 از 3تصویرPhoenix:تصویر2 از 3تصویر