امروز سه شنبه 30 آبان

حوزه فرهنگی

کد : 10018

مدير فرهنگي : حجت الاسلام والمسلمين عبدالوحيد وفائي 

تلفن : 2780120


اهم وظائف :

-برنامه ريزي و هماهنگي در جهت توسعه و ارتقاء فعاليت هاي فرهنگي.

-تلاش در جهت تقويت ارزشها و باورهاي ديني و ارتقاء ترويج فرهنگ نماز .

-برنامه ريزي و نظارت بر تشكيل شوراي راهبردي استان و شوراي فرهنگي واحدها و توسعه عملكرد آن.

-برنامه ريزي فعاليت هاي كانون قرآن و عترت .

-نظارت بر هزينه كرد بودجه فرهنگي متناسب با اهداف مورد نظر.

-پيگيري در انتخاب و معرفي معاونان و رئيسان دفتر فرهنگ ايلامي.

-برنامه ريزي نظارت و ارزشيابي اجراي اردوهاي فرهنگي.

-كمك به توسعه فعاليت هاي تشكل هاي دانشجويي از جمله انجمن ها  كانون هاي فرهنگي،ادبي و هنري.