امروز سه شنبه 30 آبان

حوزه عمران

کد : 10017

كارشناس عمران : خانم مهندس مريم شكيبي  

تلفن : 2780400


اهم وظائف :

-جمع آوري آمار و اطلاعات مربوط به ساختمانها و زمين هاي واحدها و مراكز تحت پوشش استان و تهيه گزارش هاي مورد نياز.

-نظارت بر طرح هاي عمراني و در دست احداث واحدها و مراكز آموزشي و انجام بازديد هاي دوره اي.

-رسيدگي به مدارك مناقصه و ارائه گزارش درخصوص خريد و اجاره املاك در واحدها و مراكز تحت پوشش.

-تهيه گزارشات مورد نياز حوزه معاونت عمران سازمان مركزي.

-پاسخ  به استعلامات واصله درخصوص امور عمراني واحدها و مراكز.