مطالب مرتبط با کلید واژه " معاون اداری و مالی واحدتهران مرکزی "


انتصاب سرپرست حوزه معاونت اداری و مالی واحد تهران مرکزی
انتصاب جدبد در واحدتهران مرکزی

انتصاب سرپرست حوزه معاونت اداری و مالی واحد تهران مرکزی

در حکمی از سوی دکتر سید محمود رضا آقامیری سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و واحد تهران مرکزی، بهمن نقدی به عنوان سرپرست حوزه معاونت اداری و مالی واحد تهران مرکزی منصوب شد.

ادامه مطلب