اخبار متحرک (پایین اسلایدر) - آرشیو

صالحی باروق: تولید دانش یکی از مهمترین مولفه ها و شاخص های بررسی توانمندی کشورها در دست یابی به مرزهای جدید علمی محسوب می شود

صالحی باروق: تولید دانش یکی از مهمترین مولفه ها و شاخص های بررسی توانمندی کشورها در دست یابی به مرزهای جدید علمی محسوب می شود

مدیرگروه مهندسی هسته ای واحد تهران مرکزی به مناسبت ۲۰ فروردین ماه روز ملی فناوری هسته ای گفت: تولید دانش یکی از مهمترین مولفه ها و شاخص های بررسی توانمندی کشورها در دست یابی به مرزهای جدید علمی محسوب می شود.

ادامه مطلب
دکتر طهرانچی: تدوین برنامه راهبردی عملیاتی دانشگاه آزاد اسلامی براساس آمایش منطقه‌ای/ «صنایع خلاق»، «دارو» و «امنیت غذایی» سه اولویت دانشگاه آزاد اسلامی است

دکتر طهرانچی: تدوین برنامه راهبردی عملیاتی دانشگاه آزاد اسلامی براساس آمایش منطقه‌ای/ «صنایع خلاق»، «دارو» و «امنیت غذایی» سه اولویت دانشگاه آزاد اسلامی است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از فعالیت در حوزه های «دارو»، «صنایع خلاق» و «امنیت غذایی» به عنوان سه اولویت این دانشگاه یاد کرد.

ادامه مطلب
دکتر آقامیری در جلسه مشترک شورای معاونان سازمان مرکزی با شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران: تاکید بر لزوم حرکت به سمت تخصصی شدن واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران

دکتر آقامیری در جلسه مشترک شورای معاونان سازمان مرکزی با شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران: تاکید بر لزوم حرکت به سمت تخصصی شدن واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران

دکتر آقامیری در جلسه مشترک شورای معاونان سازمان مرکزی با شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران، تاکید بر لزوم حرکت به سمت تخصصی شدن واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران کرد.

ادامه مطلب
دکتر علی‌اکبری: ۲۵ اردیبهشت؛ آغاز دومین دوره جلسات پیش‌دفاع متمرکز دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر علی‌اکبری: ۲۵ اردیبهشت؛ آغاز دومین دوره جلسات پیش‌دفاع متمرکز دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد اسلامی

مشاور رئیس دانشگاه و مجری طرح پایش دانشگاه آزاد اسلامی از برگزاری دومین دوره جلسات پیش‌دفاع متمرکز دانشجویان دکتری این دانشگاه از ۲۵ اردیبهشت خبر داد.

ادامه مطلب