اخبار تصویری - آرشیو

دکتر طهرانچی در نمایشگاه شتابدهنده‌های برگزیده کشور: دانشگاه آزاد اسلامی در استان ها به دنبال خلق بازار فناوری است/ تاکید بر برنامه دانشگاه آزاد اسلامی برای  پیشرفت و شکوفایی اقتصاد شهرها

دکتر طهرانچی در نمایشگاه شتابدهنده‌های برگزیده کشور: دانشگاه آزاد اسلامی در استان ها به دنبال خلق بازار فناوری است/ تاکید بر برنامه دانشگاه آزاد اسلامی برای پیشرفت و شکوفایی اقتصاد شهرها

دکتر طهرانچی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان دانشگاهی از مردم و برای مردم، برای یک حرکت نو مبتنی بر اتصال دانشگاه با اقتصاد شهری تلاش می‌کند.

ادامه مطلب