دکتر طهرانچی: دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یک سازمان مردم نهاد و هسته تصمیم‌ساز، در خدمت شوراهای راهبر مدیریت شهری خواهد بود/ ایجاد «دبیرخانه حل مسائل شهری» در واحدها

تعداد بازدید:۱۹۷
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: این دانشگاه به عنوان یک سازمان مردم نهاد و هسته تصمیم‌ساز، در خدمت شوراهای راهبر مدیریت شهری مانند شورای عالی استان ها خواهد بود.
دکتر طهرانچی: دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یک سازمان مردم نهاد و هسته تصمیم‌ساز، در خدمت شوراهای راهبر مدیریت شهری خواهد بود/ ایجاد «دبیرخانه حل مسائل شهری» در واحدها

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در نشست آغاز مرحله اجرایی تفاهم نامه مشترک دانشگاه آزاد اسلامی و شورای عالی استان ها که صبح امروز برگزار شد، گفت: امروز به "روز شورای عالی استان ها و دانشگاه آزاد اسلامی" اختصاص داده شده و از سال آینده این برنامه با جدیت پیگیری خواهد شد تا در چنین روزی در تمامی واحدهای دانشگاه با مشارکت شورای عالی استان ها، جلسات کاری در زمینه تفاهم نامه مشترک برگزار شود.

دکتر طهرانچی با توضیح چرایی لزوم هماهنگی و همبستگی بین دانشگاه آزاد اسلامی و شورای عالی استان ها، اظهار داشت: حکمرانی در نظام جمهوری اسلامی ایران از سال 1357 که انقلاب شکوهمند اسلامی شکل گرفت، مبتنی بر مردم‌سالاری دینی بوده و یکی از اصول پیشرفته سازماندهی، نحوه حضور مردم در مشارکت امور است.

وی ادامه داد: زمانی که مبحث مردم‌سالاری دینی مطرح می شود، نیاز به سازمان های مردم نهاد آشکار خواهد شد. در مردم‌سالاری دینی، صرفاً دولت ها نیاز به سازمان ندارند، بلکه مردم نیز برای اداره امور خود نیازمند سازمان ها و تشکیلاتی هستند که بتوانند امور خود را در این چارچوب به نحو احسن انجام دهند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه در حکمرانی مبتنی بر مردم‌سالاری دینی، یک دولت و یک مردم با سازمان های مختلف وجود دارد، تصریح کرد: بین مردم و دولت، مجلس شورای اسلامی قرار می گیرد تا ارتباط بین این دو را برقرار کند. در این نظام، رئیس دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان حلقه واسط بین مردم و دولت - توسط خود مردم - انتخاب می شوند و این بسیار حائز اهمیت است.

دکتر طهرانچی با بیان اینکه در قالب مجلس شورای اسلامی، شوراهای دیگری نیز وجود دارد که توسط مردم انتخاب می شوند، گفت: شورای عالی استان ها نیز توسط مردم شکل می گیرد و دارای ظرفیت ها و پتانسیل های عظیمی است.

دانشگاه آزاد اسلامی برای ارتقای سطح دانش، بینش و نگرش مردم در شهرهای مختلف کشور فعالیت می کند

وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی با موافقت و حمایت های حضرت امام خمینی(ره) در نظام جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد، گفت: این دانشگاه به عنوان دانشگاهی مردمی، از مردم و برای مردم تشکیل شده است. دانشگاه آزاد اسلامی برای تصمیم‌سازی و ارتقای سطح دانش، بینش و نگرش مردم در شهرهای مختلف کشور ایجاد شده است.

وی افزود: شورای عالی استان ها به عنوان نظامی برای اداره امور، نقش راهبری پیشرفت و تصمیم‌گیری در متن زندگی مردم را برعهده دارد. این راهبر توسط مردم برای یک دوره چهارساله انتخاب می شود.

دکتر طهرانچی با بیان اینکه اداره شهر فقط مختص موضوع عمران و معماری نیست، گفت: این موضوع نیازمند یک نگاه جامع است. امروز اداره شهر تنها به زیباسازی شهر و ساختن پارک معطوف نمی‌شود، بلکه امری چندوجهی و چندجانبه است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: اعمال حاکمیت در نظام مردم‌سالاری دینی باید از طریق شوراها به نحو احسن صورت گیرد. برای اینکه این موضوع اتفاق بیفتد، نیاز به یک پشتیبان دانشی احساس خواهد شد و چه پشتیبان دانشی بهتر از اینکه در هر شهری مبتنی بر زیست‌بوم همان شهر دانشگاهی به نام دانشگاه آزاد اسلامی فعالیت دارد.

دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یک سازمان مردم نهاد و هسته تصمیم‌ساز در خدمت شوراهای راهبر مدیریت شهری خواهد بود

دکتر طهرانچی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی در 426 شهر حضور فعال دارد، گفت: اگر تعداد آموزشکده های فنی و حرفه‌ای به این عدد اضافه شود، به 520 عدد می رسد. مقرر شده دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یک سازمان مردم نهاد و هسته تصمیم‌ساز، در خدمت شوراهای راهبر مدیریت شهری باشد.

لزوم اداره شهرها براساس دانش، برنامه و پژوهش

عضو هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد: اگر بخواهیم اداره شهر را براساس دانش، برنامه و پژوهش دنبال کنیم، باید یک جریان مستمر ایجاد شود و این جریان مستمر باید در دانشگاه های شهری شکل گیرد. نمی‌توان برای تمام شهرها و روستاها یک تصمیم عمومی و کلی گرفت، چرا که در شهرها و روستاها تفاوت هایی جدی وجود دارد که باید یک قوه عاقله و دانشی این تفاوت ها را تشخیص داده و براساس آنها، برای اداره شهر برنامه‌ریزی کند.

وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد شهری از اهمیت بسیاری برخوردار است، گفت: امروز دشمن و کسی که آرزو می کرد پایان نظام جمهوری اسلامی ایران را ببیند، پایان دوره خود را دید. دشمن با تحریم های ظالمانه سعی کرد اقتصاد کشور ما را به تنگنا بیندازد، اما مهم این است که اقتصاد بتواند با یک نگاه درون‌زا و مردمی، از تنگناها عبور کند. بدین منظور، نیازمند دانش هستیم.

دکتر طهرانچی خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی آمادگی دارد تا در این زمینه تلاش کرده و امکانات خود را به کار گیرد. این دانشگاه به عنوان یک دانشگاه اجتماعی، باید بتواند یک هسته دانشی و تصمیم‌ساز برای شورای شهر به وجود آورد.

«دبیرخانه حل مسائل شهری» در دانشگاه آزاد اسلامی ایجاد خواهد شد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید بر اینکه این دانشگاه باید در خدمت شهرهای کشور باشد، گفت: تمامی واحدهای دانشگاه در سطح شهرها و استان ها باید هسته های پشتیبان را بسازند. از این رو در استان ها، دبیرخانه ای با عنوان «دبیرخانه حل مسائل شهری» در دانشگاه آزاد اسلامی ایجاد خواهد شد. در این دبیرخانه ها، ترکیبی از اساتید دانشگاه، افرادی از دانشگاه که تجربه عضویت در شورا را دارند و اعضای هر دوره شورا، به عنوان هسته پشتیبان حضور خواهند داشت.

واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی باید بتوانند در سال حداقل یک پژوهش برای حل مسائل شهری انجام دهند

وی تأکید کرد: برنامه دانشگاه آزاد اسلامی این است که با اتخاذ سیاست ها و برنامه های لازم، هر واحد دانشگاهی بتواند در یک سال حداقل یک پژوهش برای مردم شهر و حل مسائل شهری انجام دهد و این موضوع به عنوان یک نگاه نو، در واحدهای دانشگاه جاری و ساری شود.

رسالت دانشگاه آزاد اسلامی توجه به مردم از طریق سازمان های مردم نهاد است

دکتر طهرانچی تصریح کرد: ما زنده نخواهیم ماند مگر اینکه با مردم بوده و رسالت اجتماعی و مأموریت خود را انجام دهیم. اگر به مردم و نیازهای آنها توجه نداشته باشیم، محکوم به فنا خواهیم بود. رسالت دانشگاه آزاد اسلامی، توجه به مردم از طریق سازمان های مردم نهاد مانند شوراهای شهر، روستا و استان است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در پایان با بیان اینکه این دانشگاه وظیفه خود می داند با بهره‌گیری از تمامی امکانات، به حل مشکلات مردم در شهرها بیندیشد، گفت: باید بتوانیم به مردم مقاومی که در ظلمت‌کده جهانی به تبعیت از رهبر معظم انقلاب که پرچم ظلم‌ستیزی را در اختیار دارد، ایستاده‌اند، خدمات مطلوب ارائه دهیم. دانشگاه آزاد اسلامی وظیفه دارد دانش اداره شهر را به نحو احسن کسب کرده و در اختیار خادمان مردم قرار دهد.انتهای پیام/

کلید واژه ها: دکتر محمدمهدی طهرانچی شورای عالی استانها