فراخوان جذب مدرس درس اندیشه ها و وصایا در مراکز استان ها

تعداد بازدید:۴۰۵
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی جهت جذب مدرس درس اندیشه ها و وصایا در مراکز استان ها فراخوان صادر کرد.
فراخوان جذب مدرس درس اندیشه ها و وصایا در مراکز استان ها

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران؛ مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی در نظر دارد به منظور ساماندهی و تکمیل مدرسین مورد نیاز خود برای تدریس درس « اندیشه ها و وصایای امام خمینی(ره) » در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور از بین افراد واجد شرایط رشته های علوم انسانی از طریق آزمون کتبی و مصاحبه، مدرسین مورد نیاز خود را جذب نماید.

 

کلید واژه ها: فراخوان جذب مدرس