حذف و اضافه واحدهای درسی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در سامانه آموزشیار آغاز شد/ ۲۴ مهرماه آخرین مهلت

تعداد بازدید:۲۲
حذف و اضافه واحدهای درسی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در سامانه آموزشیار از امروز ۱۹ مهرماه آغاز و تا ۲۴ مهرماه ادامه دارد.
حذف و اضافه واحدهای درسی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در سامانه آموزشیار آغاز شد/ ۲۴ مهرماه آخرین مهلت

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، حذف و اضافه واحدهای درسی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در نیمسال اول 1400-1399 از امروز 19 مهرماه آغاز شد و تا 24 مهرماه ادامه دارد.

لازم است دانشجویان مطابق زمان بندی اعلام شده و بنا به استان محل تحصیل خود در جدول زیر، در روزها و ساعات تعیین شده به سامانه آموزشیار مراجعه و برای حذف و اضافه واحدهای درسی خود اقدام کنند.

جدول زمان بندی حذف و اضافه نیمسال اول (ویژه واحدهای مجری سامانه آموزشیار) به شرح زیر است:

کلید واژه ها: حذف و اضافه