برگزاری جلسه مدیران گزینش دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران با حضور آقامیری

تعداد بازدید:۳۶
جلسه مدیران گزینش واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران با حضور دکتر آقامیری در دبیرخانه هیات امنا برگزار شد.
برگزاری جلسه مدیران گزینش دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران با حضور آقامیری

 

 

 

کلید واژه ها: جلسه مدیران گزینش دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران