برگزاری جلسه کمیسیون دائمی هیات امنای استان تهران

تعداد بازدید:۱۸
جلسه کمیسیون دائمی هیات امنای استان تهران در دبیرخانه این استان برگزار شد.
برگزاری جلسه کمیسیون دائمی هیات امنای استان تهران

 

 

 

 

کلید واژه ها: کمیسیون دائمی هیات امنای استان تهران