برگزاری جلسه شورای استان تهران با محوریت بررسی نحوه برگزاری امتحانات بصورت مجازی

تعداد بازدید:۳۲۲
جلسه شورای استان تهران با محوریت بررسی نحوه برگزاری امتحانات بصورت مجازی در دبیرخانه این استان برگزار شد.
برگزاری جلسه شورای استان تهران با محوریت بررسی نحوه برگزاری امتحانات بصورت مجازی

 

 

 

کلید واژه ها: شورای استان تهران نحوه برگزاری امتحانات مجازی