طهرانچی خبر داد: ساماندهی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران

تعداد بازدید:۹۳۰
عضو هیات امناء دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر کارآمدسازی دانشگاه ها، گفت:جهت گیری و برنامه ریزی های دانشگاه ها باید متناسب با نیازهای علمی و عملی کشور و حرکت به سوی تمدن نوین اسلامی باشد.
طهرانچی خبر داد: ساماندهی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران

دکتر محمدمهدی طهرانچی عضو هیات امناء دانشگاه آزاد اسلامی و سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران در گفت وگو با خبرنگار روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، ناکارآمدی دانشگاه‌ها را از علل کاهش دانشجو دانست و افزود: مقام معظم رهبری پنج اصل را به عنوان نکات کلیدی در سیاست های کلان علم و فناوری برشمردند که توجه به رهنمودهای ایشان، منشاء حرکت دانشگاه ها به سوی کارآمدی است.

وی متناسب سازی تحصیل با اشتغال، توجه به نیاز کشور، تداوم سرعت پیشرفت علمی، جهت گیری علمی دانشگاه ها و حرکت به سوی تمدن نوین اسلامی را از اصول پنجگانه مورد نظر مقام معظم رهبری در کارآمدی دانشگاه برشمرد و افزود: دانشگاه ها نباید در فضای معلق و مجرد حرکت کنند، بلکه باید در یک فضای واقعی و با نگاه به مسایل و مشکلات کشور پیش بروند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران با تأکید بر اینکه نباید سرعت پیشرفت علمی کشور متوقف شود، اظهار داشت: جهت گیری و برنامه ریزی های دانشگاه ها باید متناسب با نیازهای علمی و عملی کشور و همچنین حرکت به سوی تمدن نوین اسلامی باشد.

عضو هیأت امنای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی به شعار برخی افراد مبنی بر کیفی سازی دانشگاه ها اشاره و تصریح کرد: کیفی سازی تنها چاره آموزش عالی نیست؛ بلکه کارآمدسازی دانشگاه ها چاره آموزش عالی است که در درون آن کیفی سازی نیز وجود دارد.

دکتر طهرانچی خاطر نشان کرد: دانشگاه ها در کشور بر اساس سه رکن تربیت نیروی انسانی، افزایش دانش و تعالی فردی و اجتماعی و گفتمان عمومی شکل گرفته اند، این در حالی است که در کشورهای پیشرفته دانشگاه ها دارای رکن چهارمی نیز هستند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران با بیان اینکه دانشگاه ها در دنیا به عنوان یک سازمان حل مسأله شروع به فعالیت می کنند که این اصل، رکن چهارم دانشگاه هاست، گفت: برنامه ما در دانشگاه آزاد اسلامی در کنار تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد، تولید دانش و تعالی فردی و اجتماعی، حل مسائل و مشکلات جامعه و کشور است و می خواهیم رکن چهارم دانشگاه ها را در این دانشگاه تقویت و برجسته کنیم.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی در حال حاضر دارای حدود 70 هزار پایان نامه کارشناسی ارشد و 10 هزار رساله دکتری است که از سال آینده وارد حوزه تحقیق و پژوهش می شوند، گفت: سعی داریم با ساماندهی این سرمایه های عظیم علمی ابتدا در استان تهران و سپس در سایر استانها مدل توسعه و کارآمدی دانشگاه را پیاده سازی کنیم.

انتهای پیام/

کلید واژه ها: سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران دکتر محمدمهدی طهرانچی ساماندهی پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی