آقامیری: راه‌اندازی ۳۰ پایانه کامپیوتری برای همکاری دانشگاه آزاد استان تهران با سامانه ۴۰۳۰

تعداد بازدید:۳۹
دکتر آقامیری رییس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران از راه‌اندازی ۳۰ پایانه کامپیوتری برای همکاری دانشگاه آزاد استان تهران با سامانه ۴۰۳۰ خبر داد.
آقامیری: راه‌اندازی ۳۰ پایانه کامپیوتری برای همکاری دانشگاه آزاد استان تهران با سامانه ۴۰۳۰

 

 

 

 

کلید واژه ها: راه اندازی سیستم پاسخگوی 4030دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران