دانشگاه آزاد اسلامی برترین دانشگاه خاورمیانه در تولید علم

تعداد بازدید:۵۰
دانشگاه آزاد اسلامی برترین دانشگاه خاورمیانه در تولید علم با فاصله بسیار زیاد از رقبا قرار دارد.
دانشگاه آزاد اسلامی برترین دانشگاه خاورمیانه در تولید علم

 

به گزارش سایت دبیرخانه هیات امنای استان تهران به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، اداره کل کتابخانه، مجلات، انتشارات علمی و علم سنجی پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد: در آخرین ویرایش پایگاه طلایه داران علم کلاریویت آنالاتیکس Essential Science Indicators (ESI) در دی سال 98 (9 ژانویه سال 2020)، دانشگاه آزاد اسلامی در تعداد مستندات علمی برترین دانشگاه خاورمیانه شد.

براساس آخرین ویرایش این پایگاه ایران با 307656 تولید علمی در صدر کشورهای خاورمیانه قرار دارد. ترکیه با 292677 تولید علمی در رده دوم، عربستان با 115095 تولید علمی در رده چهارم و مصر با 103150 تولید علمی در رده پنجم قرار دارند.

براساس آخرین ویرایش پایگاه طلایه داران علم 6394 دانشگاه و موسسه آموزشی، پژوهشی از نظر مستندات علمی و مقالات برتر و استنادات دریافتی مورد بررسی قرار گرفتند.

53 دانشگاه و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از ایران در این ویرایش به عنوان دانشگاه های برتر لیست شده اند. از کشور ترکیه 106 دانشگاه، از کشور عربستان سعودی 17 دانشگاه و از مصر 24 دانشگاه در این لیست حضور دارند.

ردیف

کشور

تعداد مستندات علمی

تعداد دانشگاه و موسسات آموزشی و پژوهشی لیست شده در ESI

1

ایران

307656

53

2

ترکیه

292677

106

3

عربستان سعودی

115095

17

4

مصر

103150

24

 

دانشگاه آزاد اسلامی با 53904 مستند علمی دارای رتبه 101 بین المللی در جایگاه اول خاورمیانه قرار دارد. دانشگاه ملک سعود با رتبه بین المللی 249 در جایگاه سوم، دانشگاه ملک عبدالعزیز با رتبه بین المللی 288 در جایگاه پنجم، دانشگاه تهران با رتبه بین المللی 291 در جایگاه ششم، دانشگاه علوم پزشکی تهران با رتبه بین المللی 360 در جایگاه هفتم، دانشگاه قاهره با رتبه بین المللی 469 در جایگاه یازدهم و دانشگاه استانبول با رتبه بین المللی 498 در جایگاه دوازدهم خاورمیانه قرار دارند.

 

کشور

نام دانشگاه

رتبه بین المللی بر حسب تعداد مدارک

رتبه در خاورمیانه بر حسب تعداد مدارک

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

101

1

عربستان

دانشگاه ملک سعود

249

3

عربستان

دانشگاه ملک عبدالعزیز

288

5

ایران

دانشگاه تهران

291

6

ایران

علوم پزشکی تهران

360

7

مصر

دانشگاه قاهره

469

11

ترکیه

دانشگاه استانبول

498

12

 

انتهای پیام/

 

 

کلید واژه ها: دانشگاه آزاد اسلامیتولید علمبرترین در خاورمیانه