«کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره در چهل سالگی انقلاب اسلامی» با حضور دکتر طهرانچی در واحد تهران مرکزی

۲۰ اسفند ۱۳۹۷ ۰